گزارش اعتبار‌های farzanem40
خلاصه
farzanem40
(سناتور)

کل اعتبار‌ها: 2280

اعتبار از اعضا: 52
اعتبار از ارسال‌ها: 46
مثبت: 98
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 2 0 0
6 ماه گذشته 26 0 0
نظرات
dhiver.sa (2745) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-31-2017, 02:25 AM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی تیر 96
dhiver.sa (2745) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-31-2017, 02:25 AM
این اعتبار برای ارسال #119434 داده شده است.

مثبت (+5): مجموع 5 تاپیک
dhiver.sa (2745) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-13-2017, 05:03 AM
این اعتبار برای ارسال #119018 داده شده است.

مثبت (+8): مجموع هشت تاپیک
dhiver.sa (2745) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-21-2017, 09:35 PM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی خرداد 96
dhiver.sa (2745) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-21-2017, 09:34 PM
این اعتبار برای ارسال #118583 داده شده است.

مثبت (+5): مجموع 5 تاپیک
dhiver.sa (2745) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-02-2017, 05:22 PM
این اعتبار برای ارسال #117948 داده شده است.

مثبت (+7): مجموع 7 تاپیک
SAHAR (4127) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4127) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4127) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4127) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4127) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4127) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4127) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4127) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:10 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4127) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:10 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.