گزارش اعتبار‌های farzanem40
خلاصه
farzanem40
(سناتور)

کل اعتبار‌ها: 2227

اعتبار از اعضا: 51
اعتبار از ارسال‌ها: 44
مثبت: 95
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 2 0 0
ماه گذشته 13 0 0
6 ماه گذشته 29 0 0
نظرات
dhiver.sa (2701) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-21-2017, 09:35 PM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی خرداد 96
dhiver.sa (2701) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-21-2017, 09:34 PM
این اعتبار برای ارسال #118583 داده شده است.

مثبت (+5): مجموع 5 تاپیک
dhiver.sa (2701) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-02-2017, 05:22 PM
این اعتبار برای ارسال #117948 داده شده است.

مثبت (+7): مجموع 7 تاپیک
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:10 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:10 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:10 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
dhiver.sa (2701) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-20-2017, 04:17 PM

مثبت (+40): اعتبارات مدیریتی اردیبهشت ۹۶
SAHAR (4087) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-17-2017, 03:22 PM

مثبت (+50): برای آینده ای بهتر قدم بر می داریم.