گزارش اعتبار‌های farzanem40
خلاصه
farzanem40
(سناتور)

کل اعتبار‌ها: 968

اعتبار از اعضا: 35
اعتبار از ارسال‌ها: 38
مثبت: 73
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 1 0 0
ماه گذشته 2 0 0
6 ماه گذشته 20 0 0
نظرات
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 02-19-2017, 02:25 PM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 02-04-2017, 07:48 PM
این اعتبار برای ارسال #114317 داده شده است.

مثبت (+3): مجموع سه تاپیک
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-20-2017, 01:40 AM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-12-2017, 12:25 PM

مثبت (+3): مجموع دو تاپیک
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-12-2017, 12:24 PM
این اعتبار برای ارسال #113415 داده شده است.

مثبت (+10): معرفی کاربر
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-04-2017, 03:34 AM
این اعتبار برای ارسال #112988 داده شده است.

مثبت (+4): مجموع 3تاپیک
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-29-2016, 11:09 AM
این اعتبار برای ارسال #112000 داده شده است.

مثبت (+11): مجموع 9تاپیک
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-22-2016, 11:24 AM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-11-2016, 05:58 PM
این اعتبار برای ارسال #111539 داده شده است.

مثبت (+4): مجموع 3تاپیک
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-06-2016, 04:40 AM
این اعتبار برای ارسال #111198 داده شده است.

مثبت (+4): مجموع 3تاپیک
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-29-2016, 08:39 PM
این اعتبار برای ارسال #110921 داده شده است.

مثبت (+2): مجموع 2 تاپیک
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-18-2016, 02:50 AM
این اعتبار برای ارسال #110052 داده شده است.

مثبت (+40): اعتبارات مدیریتی
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-09-2016, 10:52 PM

مثبت (+5): مجموع پنج تاپیک
SAHAR (1947) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-24-2016, 10:19 PM

مثبت (+50): فعالیت های مفید در سایت - مرسی عزیزم
dhiver.sa (936) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-21-2016, 11:09 AM
این اعتبار برای ارسال #108728 داده شده است.

مثبت (+5): مجموع پنج تاپیک