گزارش اعتبار‌های farzanem40
خلاصه
farzanem40
(سناتور)

کل اعتبار‌ها: 1063

اعتبار از اعضا: 37
اعتبار از ارسال‌ها: 41
مثبت: 78
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 2 0 0
ماه گذشته 2 0 0
6 ماه گذشته 19 0 0
نظرات
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 04-21-2017, 09:54 PM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 04-21-2017, 09:53 PM
این اعتبار برای ارسال #116274 داده شده است.

مثبت (+9): مجموع 9 تاپیک
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 03-16-2017, 07:00 PM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 02-28-2017, 06:17 PM
این اعتبار برای ارسال #115231 داده شده است.

مثبت (+1): جملات تاکیدی روزانه
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 02-21-2017, 09:46 PM
این اعتبار برای ارسال #114905 داده شده است.

مثبت (+5): مجموع 5 تاپیک
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 02-19-2017, 02:25 PM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 02-04-2017, 07:48 PM
این اعتبار برای ارسال #114317 داده شده است.

مثبت (+3): مجموع سه تاپیک
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-20-2017, 01:40 AM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-12-2017, 12:25 PM

مثبت (+3): مجموع دو تاپیک
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-12-2017, 12:24 PM
این اعتبار برای ارسال #113415 داده شده است.

مثبت (+10): معرفی کاربر
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 01-04-2017, 03:34 AM
این اعتبار برای ارسال #112988 داده شده است.

مثبت (+4): مجموع 3تاپیک
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-29-2016, 11:09 AM
این اعتبار برای ارسال #112000 داده شده است.

مثبت (+11): مجموع 9تاپیک
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-22-2016, 11:24 AM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-11-2016, 05:58 PM
این اعتبار برای ارسال #111539 داده شده است.

مثبت (+4): مجموع 3تاپیک
dhiver.sa (1021) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-06-2016, 04:40 AM
این اعتبار برای ارسال #111198 داده شده است.

مثبت (+4): مجموع 3تاپیک