گزارش اعتبار‌های farzanem40
خلاصه
farzanem40
(سناتور)

کل اعتبار‌ها: 2445

اعتبار از اعضا: 55
اعتبار از ارسال‌ها: 49
مثبت: 104
خنثی: 0
منفی: 0
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 1 0 0
6 ماه گذشته 11 0 0
نظرات
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-22-2017, 11:18 PM
این اعتبار برای ارسال #121327 داده شده است.

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی آبان 96
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-28-2017, 10:57 PM

مثبت (+36): اعتبار مدیریتی مهر 96
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-28-2017, 10:56 PM
این اعتبار برای ارسال #121013 داده شده است.

مثبت (+4): اعتبار مدیریتی مهر 96
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 09-25-2017, 10:34 PM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی شهریور 96
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 09-25-2017, 10:34 PM
این اعتبار برای ارسال #120527 داده شده است.

مثبت (+5): مجموع 5 تاپیک
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-26-2017, 07:18 PM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی مرداد 96
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-31-2017, 02:25 AM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی تیر 96
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-31-2017, 02:25 AM
این اعتبار برای ارسال #119434 داده شده است.

مثبت (+5): مجموع 5 تاپیک
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-13-2017, 05:03 AM
این اعتبار برای ارسال #119018 داده شده است.

مثبت (+8): مجموع هشت تاپیک
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-21-2017, 09:35 PM

مثبت (+40): اعتبار مدیریتی خرداد 96
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-21-2017, 09:34 PM
این اعتبار برای ارسال #118583 داده شده است.

مثبت (+5): مجموع 5 تاپیک
dhiver.sa (2907) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-02-2017, 05:22 PM
این اعتبار برای ارسال #117948 داده شده است.

مثبت (+7): مجموع 7 تاپیک
SAHAR (4287) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4287) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.
SAHAR (4287) - آخرین به‌روز‌رسانی: 05-30-2017, 01:11 PM

مثبت (+100): حمایت در انتخابات.