bigtheme

ارتعاش و فرکانس »

اگر به چیزهایی که می خواهید نمی رسید …

اگر به چیزهایی که می خواهید نمی رسید …

سحر رضوی مهر ۱۷, ۱۳۹۳ ۲۹

  اگر به چیزهایی که می خواهید نمی رسید, بدان علت است که افکار شما مانع پذیرش خواسته های شما می شود. هیچ چیز نمی تواند مانع از رسیدن شما به خواسته هایتان شود,

بیشتر بخوانید »
آیا واقعا می توان روی قانون جذب حساب کرد؟

آیا واقعا می توان روی قانون جذب حساب کرد؟

سحر رضوی مهر ۸, ۱۳۹۳ ۹

  قانون جاذبه همیشه شما را به جوهره و اصل چیزی که می خواهید می رساند. هیچ استثنایی وجود تدارد. به آن چیزی می رسید که به آن فکر می کنید, چه آن را

بیشتر بخوانید »
هر چیز بخواهید به شما داده خواهد شد

هر چیز بخواهید به شما داده خواهد شد

سحر رضوی مهر ۴, ۱۳۹۳ ۱۰

  * با داشتن احساس نشاط یا احساس سعادت در حال حرکت و نزدیک شدن به خواسته های خوب هستید. * در فرایند حرکت به سوی آرزوهایتان, همیشه احساس نشاط خواهید کرد. * در

بیشتر بخوانید »
شخصیت مثبت – شخصیت منفی

شخصیت مثبت – شخصیت منفی

سحر رضوی مهر ۲, ۱۳۹۳ ۶

    ذهن در درون خود می تواند بهشت را به دوزخ و دوزخ را به بهشت تبدیل کند. جان میلتن   انسان ها به طور کلی از نظر شخصیتی به دو دستی مثبت

بیشتر بخوانید »
قانون ارتعاش (فرکانس)

قانون ارتعاش (فرکانس)

سحر رضوی شهریور ۲۹, ۱۳۹۳ ۳۳

  قانون جذب اساس موفقیت فردی شماست اما برای اینکه به خوبی این قانون را درک کنید ابتدا لازم است به اختصار قانون دیگری به نام قانون ارتعاش را برایتان شرح دهم. قانون ارتعاش

بیشتر بخوانید »
قانون جاذبه نیرومندترین قانون عالم

قانون جاذبه نیرومندترین قانون عالم

سحر رضوی شهریور ۲۴, ۱۳۹۳ ۲

  هر اندیشه ارتعاشی دارد, هر اندیشه علایمی منتشر می کند و هر اندیشه علایمی مشابه خود را جذب می کند, این فرایند را قانون جاذبه می نامیم. قانون جاذبه می گوید, هر چیزی

بیشتر بخوانید »
ارتباط با ضمیر ناخودآگاه

ارتباط با ضمیر ناخودآگاه

سحر رضوی شهریور ۱۲, ۱۳۹۳ ۱۴

    با استفاده از چند روش می توانیم به ضمیر ناخود آگاهمان وصل شویم. روشهایی از قبلیل: عبارات تاکیدی, تجسم, دعا, مراقبه و تفکر, شکر گزاری و روشهای تمرکزی مثبت. پس با اتصال

بیشتر بخوانید »

::. فارسی سازی توسط بیگ تم .::